insectifuge

 
[ɪn'sektɪfjuːdʒ]     [ɪn'sektɪfjuːdʒ]    
  • n. 驱虫剂
new

insectifuge的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a chemical substance that repels insects

今日热词
目录 附录 查词历史