inconclusiveness

 
[ɪnkənk'luːsɪvnəs]     [ɪnkənk'luːsɪvnəs]    
  • n. 不确定(缺乏决定性;非最后)
new

inconclusiveness的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the quality of being inconclusive

inconclusiveness的相关资料:

近反义词

【反义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史