hemmer

 
['hemə]   ['hemə]  
 • n. 缝边者;缝边器
new

hemmer的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 缝边者
 2. 缝边器,缝边机 ,折边器
 3. 哼哼作声的人
 4. 缝边的人
 5. 翻边装置
 6. 赫默(音译名)

hemmer的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. This is a close-up view of an old skirt hemmer.
  这是一个老式裙子缝边器的特写镜头。
今日热词
目录 附录 查词历史