gravimetric

 
[ˌgrævə'metrɪk]     [ˌgrævə'metrɪk]    
  • adj. 重量的
new

gravimetric的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. of or relating to hydrometry

gravimetric的用法和样例:

词汇搭配

gravimetric的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史