globalism

 
['gləʊbəlɪzəm]     ['gloʊbəlɪzəm]    
  • n. 全球性
globalist

globalism的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
  1. Internet is a information service centre of enormous globalism.
    因特网是一个巨大的全球性的信息服务中心。
今日热词
目录 附录 查词历史