gaud

 
[gɔːd]   [gɔːd]  
 • n. 俗丽廉价的饰物;俗丽的装饰;俗丽的仪式
new

gaud的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 俗丽的装饰,俗气的廉价饰物
 2. 华丽而俗气的东西
 3. 俗丽
 4. 俗丽的仪式,庸俗的排场
 5. 不值钱的小玩意
 6. 戈(音译名)
 7. 高德(音译名)
v. (动词)
 1. 装饰

英英释义

Noun:
 1. cheap showy jewelry or ornament on clothing

gaud的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史