freshener

 
['freʃnə(r)]     ['freʃnər]    
  • n. 清凉剂;恢复精力的东西
new

freshener的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. anything that freshens

freshener的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史