fly-fish

 
[f'laɪf'ɪʃ]     [f'laɪf'ɪʃ]    
  • vi. 用假蝇钓鱼
fly-fisherman fly-fished fly-fished fly-fishing fly-fishes
new

fly-fish的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. fish with flies as lures

fly-fish的用法和样例:

例句

用作不及物动词 (vi.)
  1. He angled with an artificial fly.
    他用假蝇钓鱼。

fly-fish的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史