extractable

 
[ɪks'træktəbl]     [ɪk'stræktəbəl]    
  • adj. 可抽出的;可萃取的;可推断出的
new

extractable的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. capable of being extracted

extractable的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史