exorcism

 畅通词汇 
['eksɔːsɪzəm]   ['eksɔːrsɪzəm]  
 • n. 驱鬼;伏魔
exorcist
new

exorcism的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 驱邪,驱魔,祓魔,驱鬼
 2. 用魔法召鬼魂,伏魔
 3. 驱邪的仪式
 4. 消除
 5. 忘掉
 6. 驱邪、祓魔所惯用的咒语

英英释义

Noun:
 1. freeing from evil spirits

exorcism的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史