decorousness

 
['dekərəsnəs]     ['dekərəsnəs]    
  • n. 有礼
  • 高雅.
  • 端正.
new

decorousness的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. propriety in manners and conduct

decorousness的相关资料:

近反义词

【近义词】
【反义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史