decanting

 
[dɪ'kæntɪŋ]     [dɪ'kæntɪŋ]    
  • n. 滗析(手续)
  • adj. 滗析的
  • 动词decant的现在分词形式.
new

decanting的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

动词 decant:
  1. pour out

decanting的用法和样例:

词汇搭配

decanting的相关资料:

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史