decalitre

 
['dekəliːtə(r)]     ['dekəliːtər]    
  • n. 公斗;十立升
new

decalitre的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a metric unit of volume or capacity equal to 10 liters

decalitre的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史