cursorily

 
['kɜːsərəli]     ['kɜːsərəli]    
  • adv. 粗糙地;马虎地;疏忽地
new

cursorily的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adverb:
  1. without taking pains;

    "he looked cursorily through the magazine"

cursorily的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史