contemptibly

 
[kən'temptəblɪ]     [kən'temptəblɪ]    
  • adv. 卑鄙地;下贱地
new

contemptibly的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adverb:
  1. in a manner deserving contempt

contemptibly的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史