constitutionality

 
[ˌkɒnstɪˌtjuːʃə'nælətɪ]   [ˌkɒnstəˌtjuːʃən'ælətɪ]  
 • n. 合宪性
new

constitutionality的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 符合宪法
 2. 合法性
 3. 法治
 4. 立宪(性)
 5. 合宪
 6. 合宪性

constitutionality的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. The high court will rule on the constitutionality of the new law.
  高级法院将对这条新法规的合宪性作出裁决。
 2. They evaluate the constitutionality of state laws under the state constitution.
  他们在州宪法下评估州法律的合宪性。
今日热词
目录 附录 查词历史