consistory

 
[kən'sɪstərɪ]     [kən'sɪstərɪ]    
  • n. (罗马天主教的)教会上议院;教会议会;教会或教区法庭
consistorial consistories
new

consistory的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a church tribunal or governing body

今日热词
目录 附录 查词历史