chippings

 
['tʃɪpɪŋz]     ['tʃɪpɪŋz]    
  • 碎屑,石片,碎石片
new

chippings的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

名词 chipping:
  1. the act of chipping something

chippings的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史