chairman ship

 
  • 主席[议长]的职位[身份]
new

chairman ship的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

名词 chairmanship:
  1. the position of chairman

今日热词
目录 附录 查词历史