bogart

  畅通词汇  
['bɒɡɑːt]     ['bɒɡɑːt]    
  • v. 吓唬; 多贪多占;多贪,多占
  • n. [大写]鲍嘉(美国电影演员)
new

bogart的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. United States film actor (1899-1957)

bogart的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史