boffin

 
['bɒfɪn]   ['bɑːfən]  
 • n. 科学家(尤指从事研究工作的人)
 • Boffin.
 • 伯菲(姓氏).
new

boffin的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. <英俚>研究员,专注于科技研究(尤指军事)的科学家
 2. 科学家, 科学工作者, 科学技术人员,科研工作者
 3. 技术专家

英英释义

Noun:
 1. (British slang) a scientist or technician engaged in military research

boffin的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史