biga

 
['biːɡə]   ['biːɡə]  
 • 双马双轮战车

biga的用法和样例:

例句

 1. La libro esan biga, ji esan dika.
  这书是大的,它是厚的。
 2. Ji esan biga, dika ay interesa libro.
  它是大的,厚的并且有趣的书。
 3. La tero esan un biga vilajo, ay ciu humo esan jia vilajano.
  这种无聊的话题不要老提嘛,既然组建地级市了,就好好建设吧,要向前看。
 4. Proof the dough in a lightly oiled bowl, and cover with plastic wrap at room temperature until biga is bubbly and has tripled in size, 2-4 hours.
  将其放到抹油的碗里,盖上塑料保鲜膜室温发酵2-4个小时直到酵头产生丰富泡泡且体积胀大3倍。
 5. Biga people insist in the business philosophy"Sincere Service and Outstanding Quality",striving to the R&D and the distribution of high-tech products.
  我们的客户遍布世界各地,其中包括许多国内外著名的电脑生产商。
 6. Mia tablo esan az biga az yias.
  我的桌子与你的一样大。
今日热词
目录 附录 查词历史