balderdash

 
['bɔːldədæʃ]   ['bɔːldərdæʃ]  
 • n. 胡言乱语;废话
new

balderdash的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n. (名词)
 1. 胡言乱语,胡说
 2. 废话
 3. 蠢话
 4. 梦呓
 5. 妄语
 6. 劣酒
 7. 无意义的话
 8. 蠢举

英英释义

Noun:
 1. trivial nonsense

balderdash的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. He's talking balderdash.
  他胡说八道。

balderdash的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史