antitoxic

 
[æntɪ'tɒksɪk]     [æntɪ'tɒksɪk]    
  • adj. 抗毒素的
new

antitoxic的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. counteracting a toxin or poison

antitoxic的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史