YOB

 畅通词汇 
[jɒb]   [jɑːb]  
 • n. <英> 粗俗的年轻人
 • abbr. 出生年份(=year of birth)
new

YOB的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. a cruel and brutal fellow

YOB的用法和样例:

例句

 1. Ntuat yob changx ndox gob, Fuk tlul ab lax ndob.
  锄禾 锄禾日当午, 汗滴和下土。
 2. The sons of Issachar: Tola, Puvah, Yob, and Shimron.
  以萨迦的儿子是陀拉、普瓦、约伯、伸仑。

YOB的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史