NG

 畅通词汇 
    
 • abbr. 不好(=no good)
 • abbr. 毫微克(=nanogram)
new

NG的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. one billionth (1/1,000,000,000) gram

NG的用法和样例:

例句

 1. Ng lids of a particular type.
  (指眼睛)有某种眼睑的。

NG的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史