Jehovah

 畅通词汇 
[dʒɪ'həʊvə]   [dʒɪ'hoʊvə]  
 • n. [圣经]耶和华(指上帝)
new

Jehovah的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
 1. a name for the God of the Old Testament as transliterated from the Hebrew consonants YHVH

 2. terms referring to the Judeo-Christian God

Jehovah的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
 1. The matter is in the hands of Jehovah.
  此事由耶和华作主。
 2. I have come to sacrifice to Jehovah.
  我来是要向耶和华献祭。

Jehovah的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史