[què,quē]
new

阙的英文翻译

基本释义

参考释义

[què]
 • - (宫门前两边的瞭望楼) watchtower on either side of a palace gate
  - (帝王的住所) imperial palace:

  imperial palace 宫阙

[jué]
 • - (挖掘) dig
[quē]
 • - (过失) fault; error
  - (职位或官位的空缺) vacancy
  - (亏损) loss
  - (姓氏) a surname:

  Que Li 阙礼

  - 同 “缺” [quē]
今日热词
目录 附录 查词历史