[máng,wáng]
new

芒的英文翻译

基本释义

参考释义

[wáng]
 • - (构词成分)见“麦芒” [mài wáng]
[máng]
 • - {植} (多年生草本植物) Chinese silvergrass
  - (某些禾本科植物子实的外壳上长的针状物) awn; arista; beard
  - (姓氏) a surname:

  Mang Mao 芒卯

芒的用法和样例:

例句

 1. 他在会议上的辩论态度并非锋芒逼人而是坚持己见。
  His style of argument in meetings is not so much aggressive as pertinacious.

短语

今日热词
目录 附录 查词历史