valetudinary

 
[vælɪ'tjuːdɪnərɪ]     [ˌvælɪ'tjuːdnˌeriː]    
  • adj. 有病的;虚弱的
  • n. 体弱多病的人
valetudinaries
new

valetudinary的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. of or relating to or characteristic of a person who is a valetudinarian

valetudinary的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史