unyokes

 
['ʌn'jəʊk]     [ʌn'joʊk]    
  • v. 卸除轭;解除束缚;解开
unyoked unyoked unyoking unyokes
new

unyoke的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. remove the yoke from;

    "unyoke the cow"

今日热词
目录 附录 查词历史