unsubmissive

 
['ʌnsəb'mɪsɪv]     [ˌʌnsəb'mɪsɪv]    
  • adj. 不服从的;不顺从的;不柔顺的;坚强不屈的
new

unsubmissive的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. not servile or submissive

unsubmissive的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史