transmutability

 
[trænsˌmjuːtə'bɪlɪtɪ]     [ˌtrænsmjuːtə'bɪlətɪ]    
  • n. 可变化;可变形
new

transmutability的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the quality of being commutable

transmutability的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史