theatricality

 
[θiˌætrɪ'kæləti]     [θiˌætrɪ'kæləti]    
  • n. 戏剧风格;像演戏;不自然
new

theatricality的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. an artificial and mannered quality

theatricality的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史