syllogize

 
['sɪləˌdʒaɪz]     ['sɪləˌdʒaɪz]    
  • vt. 用三段法推论
syllogization syllogized syllogized syllogizing syllogizes
new

syllogize的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. reason by syllogisms

syllogize的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史