polyantha

 
[pɒlɪ'ænθə]     [ˌpɒlɪ'ænθə]    
  • n. [植]多花蔷薇(亦作polyantha rose)

polyantha的用法和样例:

例句

用作名词 (n.)
  1. This is derived from a hybrid tea crossed with a polyantha rose.
    这源于和多花蔷薇杂交的混合茶。
今日热词
目录 附录 查词历史