mucilaginous

 
[ˌmjuːsɪ'lædʒɪnəs]     [ˌmjuːsəl'ædʒənəs]    
  • adj. 粘液质的;粘的;分泌粘液的
new

mucilaginous的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Adjective:
  1. having the sticky properties of an adhesive

mucilaginous的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史