monocular

 
[mɒ'nɒkjʊlə]     [mə'nɒkjələ]    
  • adj. 单眼的;单眼用的

monocular的用法和样例:

例句

用作形容词 (adj.)
  1. I want to buy a monocular microscope.
    我想买一个单筒显微镜。

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史