megarian

 
       
  • adj. [哲]麦加拉学派的(成员)(麦加拉学派是古希腊小苏格拉底派之一)
  • n. [哲]麦加拉学派的(成员)(麦加拉学派是古希腊小苏格拉底派之一)

Megarian的用法和样例:

例句

  1. Megarian school
    梅加拉学派
今日热词
目录 附录 查词历史