macrosporangium

 
[mækrəʊspə'rændʒɪəm]     [ˌmækroʊspə'rændʒiːəm]    
  • n. [植]大孢子囊
macrosporangia
new

macrosporangium的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a plant structure that produces megaspores

macrosporangium的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史