inconformable

 
[ˌɪnkən'fɔːməbl]     [ˌɪnkən'fɔːməbəl]    
  • adj. 不愿服从的;不遵从的

inconformable的用法和样例:

例句

  1. conduct wholly inconformable to our principles
    完全违反我们的原则的行为

inconformable的相关资料:

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史