girt

 
[gɜːt]     [gɜːt]    
  • v. 用带尺量围长;束紧
  • adj. 围绕的
  • 动词gird的过去式和过去分词形式.
girted girted girting girts

girt的用法和样例:

词汇搭配

今日热词
目录 附录 查词历史