diagonalize

 
[daɪ'ægənəlaɪz]     [daɪ'ægənlˌaɪz]    
  • vi. 循对角线方向移动; 斜向移动
  • vt. 使对角线化; 与 ... 斜向地成一行
new

diagonalize的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. transform a matrix to a diagonal matrix

今日热词
目录 附录 查词历史