currency note

 
['kʌrənsɪ nəʊt]     ['kərrənsiː noʊt]    
  • 流通券 cut-in note(s)文间注释

currency note的用法和样例:

例句

  1. Currency notes bear serial numbers.
    钞票上有连续的号码。
今日热词
目录 附录 查词历史