bring to pass

 
  • vt. 引起(使发生;使实现;促成;实行)
new

bring to pass的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

参考翻译

  • 使发生,使成为事实

bring to pass的用法和样例:

词汇搭配

bring to pass的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史