blither

 
['blɪðə]     ['blɪðə]    
  • vi. 胡扯
  • n. 胡扯
blithered blithered blithering blithers
new

blither的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Verb:
  1. to talk foolishly;

    "The two women babbled and crooned at the baby"

blither的用法和样例:

词汇搭配

blither的相关资料:

近反义词

【近义词】

临近单词

今日热词
目录 附录 查词历史