aortoduodenal

 
[eɪɔːtɒdjuə'diːnl]   [eɪɔːtɒdjuə'diːnl]  
 • 主动脉与十二指肠的

aortoduodenal的用法和样例:

例句

 1. Closure of aortoduodenal fistula
  主动脉十二指肠瘘闭合术
 2. Aortoduodenal fistula
  主动脉十二指肠瘘

aortoduodenal的海词问答与网友补充:

提问补充

目录
应用 附录 查词历史
  更多>>今日热词