aestheticism

 
[es'θetɪsɪzəm]   [es'θetɪsɪzəm]  
 • n.唯美主义
 • =estheticisism.
estheticism
new

aestheticism是什么意思,词典释义与在线翻译:

详尽释义

n.(名词)
 1. 唯美主义
 2. 艺术超然论
 3. 审美感
 4. 爱美性
 5. 艺术感
 6. 美感
 7. 艺术感的(人为)培养
 8. 审美观
_null.
 1. =estheticisism

行业释义

提示:各行业词典APP中含有本词条的独家正版内容,在手机上可看到更多释义内容。
aestheticism : 唯美 ...
aestheticism : 唯美 ...
在 《外教社戏曲舞蹈英语词典》 中查看更多...

aestheticism的用法和样例:

词汇搭配

aestheticism的海词问答与网友补充:

提问补充

目录
应用 附录 查词历史
  更多>>今日热词