advertizement

 
['ædvətaɪzmənt]     ['ædvətaɪzmənt]    
  • n. 广告;通告
new

advertizement的英文翻译是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. a public promotion of some product or service

今日热词
目录 附录 查词历史