advertence

 
[əd'vɜːtəns]     [əd'vɜːtəns]    
  • n.谈到;提及;留心;注意
new

advertence是什么意思,词典释义与在线翻译:

英英释义

Noun:
  1. the process of being heedful

advertence的海词问答与网友补充:

提问补充

目录
应用 附录 查词历史
    更多>>今日热词